Fun Surfing - poducent desek windsurfingowychwww.funsurfing.pl

... Fun Surfing - firma Zenona Pietruszki to jeden z nielicznych krajowych producentów desek windsurfingowych. Istniejąc od 1985 r., wykorzystując wiele doświadczeń właściciela, modyfikowała swoją technologię
i metodologię wytwarzania, stając się wytwórcą w pełni konkurencyjnym zarówno jakościowo, a zwłaszcza cenowo do firm zachodnich...